PROJEKČNÁ ČINNOSŤ V STAVEBNÍCTVE

Ak plánujete stavať dom, prestavovať podkrovie, pristaviť niekoľko izieb k domu vždy potrebujete projekt. Pri novostavbe je vždy najednoduchšie použiť tzv. katalógové domy. Tie však nie vždy spĺňajú Vaše požiadavky. Preto je lepšie poradiť sa z odborníkom v tejto oblasti. Staviate na celý život a pri šetrení na nesprávnom mieste môžete v konečnom dôsledku veľa stratiť.
Nechajte si preto poradiť v týchto oblastiach:
  • Zisťovanie potrebných údajov o stavenisku (územný plán, prípojky vody, elektriny, plynu...)
  • Dispozičné riešenie
  • Vizuálny návrh exteréru alebo interéru
  • Príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
  • Energetický audit
  • Pomoc pri vybavovaní stavebného povolenia
  • Príprava realizačnej projektovej dokumentácie
  • Príprava rozpočtu stavby
  • Pomoc pri výbere realizačnej firmy
Pri rozhodovaní o všetkých atribútoch je treba pametať nielen na výšku vložených prostriedkov počas výstavby ale aj na náklady súvisiace z prevádzkou objektu.

Ak hľadáte odborníkov v stavebníctve začnite na www.sksi.sk (Slovenská komora stavebných inžinierov) Moju autorizáciu nájdete pod číslom: 5236*I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
tomas@TomiProjekt.eu

posledná aktualizácia:
30. November 2018.